Algemene voorwaarden | Ofwaste

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@ofwaste.com. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-81410752. en op facebook op: Ofwaste.
Het adres van Ofwaste is Kramatweg 85-1, 1095 KC Amsterdam met KvK-nummer: 80637124.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen unieke lampen en accessoires gemaakt uit gerecycled plastic.

Artikel 2 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Paypal, IDEAL, Apple Pay en creditcard.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Sendcloud verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 60 dagen na bevestiging zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt direct terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 - Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@ofwaste.com. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 5 - Garantie

Wij geven twee jaar garantie op het plastic van onze hanglampen. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie ons privacybeleid  raadplegen.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo spoedig en zo volledig mogelijk naar info@ofwaste.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen twee werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen.
Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging van uw klacht waarin wij laten weten wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr